Dr. Pikó Károly Emlékérem

Díjazottak

2022: Dr. Rotyis Mária (postumus)

2021: Prof. Dr. Rudas László

2020: Dr. Berényi Tamás

2019: Dr. Svéd László

2018: Dr. Gőbl Gábor

Alapító okirat

1. § Az elismerés alapítása

A Dr. Pikó Károly Emlékérmet, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület (MSOTKE) 2018-ban regnáló vezetősége alapítja. Dr. Pikó Károly a magyar sürgősségi ellátás meghatározó alakja, a Társaság alapító és örökös elnöke. A díj a 2018. április 13-án elhunyt örökös elnökünk emlékének méltó megörökítését szolgálja.

2. § Az emlékérem adományozása

Az emlékérem a hazai sürgősségi ellátás területén, Dr. Pikó Károly szellemiségének megfelelően a hazai sürgősségi ellátás egészéért, értékeiért több éven keresztül kimagasló tevékenységet folytató természetes személynek adományozható elismerés.
Az adománnyal pénzjutalom nem jár.

3. § A Dr. Pikó Károly emlékérem leírása

A Dr. Pikó Károly emlékérem keretdobozban elhelyezett, két oldalas, sárgaréz érme. Az érme elülső oldala Dr. Pikó Károly gravírozott arcképét ábrázolja, az emlékérem névadójának születési és halálozási évének jelölésével. Körbefuttatva „Dr. Pikó Károly Emlékérem” és az „alapította az MSOTKE” felírat látható. Az érme hátlapján a díjat elnyerő személy neve és az adományozás éve látható. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és a fent leírt érmét kapja. A díszmappában elhelyezett A/3-as méretű magyar nyelvű oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozás dátumát. A dokumentum az MSOTKE aktuális elnöke által aláírt okirat.

4. § Az adományozás rendje, menete

a) A Dr. Pikó Károly Emlékérem évente egy alkalommal adományozható egy főnek. A díj nem megosztható. A díjban már részesült személy részére ismételten nem ítélhető oda.
b) A díj posztumusz is adható.
c) A díj odaítéléséről, minden évben írásba foglalt és részletesen megindokolt javaslatok alapján az MSOTKE vezetősége szavazati többséggel dönt.
d) A javaslattételi határidő minden év szeptember 30. (Kivétel az adományozás első évében)
e) A díj adományozásának menete: A Titkárságra bekerült írásosos javaslatok alapján a vezetőségi ülésen megjelent szavazatképes vezetőség titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg döntés nem születik.

5. § A díj átadása

A Dr. Pikó Károly Emlékérem átadására minden évben az MSOTKE éves kongresszusán kerül sor. A díjat az MSOTKE elnöke és egyik vezetőségi tagja adja át.

6. § A díj szakmai gondozása

A Dr. Pikó Károly Emlékérem adományozásával kapcsolatos teendőket az MSOTKE Titkársága látja el. A díjazottak neve és az adományozás éve az MSOTKE honlapján publikus.

Záró rendelkezések

A Dr. Pikó Károly Emlékérem alapító okiratát az MSOTKE elnöksége véleményezte, és 9/2018 számú határozatával elfogadta. A Dr. Pikó Károly Emlékérem akkor szűnik meg, ha megszűnéséről az MSOTKE közgyűlése határoz.

Budapest, 2018. szeptember 19.

Dr. Berényi Tamás 
az MSOTKE elnökségi tagja

Dr. Bognár Zsolt
az MSOTKE elnöke