EM-Day felmérés: Hogyan befolyásolja a munkahelyi túlterhelés a személyes jólétet és a boldogságot / EM-Day survey: How the work overload is affecting personal wellbeing and happiness

A járvány nagy stresszt rótt a sürgősségi egészségügyi szolgálatokra, és mindenekelőtt a bennük dolgozó személyzetre. Az EM-Day rövid felmérést kezdeményez azzal a céllal, hogy felmérje a pandémia alatt a sürgősségi ellátásban dolgozókat érő stresszt és kimerültséget.

A kutatás eredményeit közzétesszük, és eljuttatjuk a politikai szereplőknek is. Az objektív adatok segítenek a valós helyzet feltárásában, és abban, hogy a tevékenység nagyobb figyelmet és elismerést kapjon.

Fontos, hogy sok adat gyűljön össze, mert ezzel a felmérés jelentősége és meggyőző ere nő. Kérjük, hogy válaszoljon a kérdésekre, és kérje meg a kollégáit is, hogy tegyék ezt. Minél többen vagyunk, annál jobbak lesznek az adatok!

The pandemic has put a lot of stress on the emergency medical services, and above all the personnel that is working in them. The EM-day is proposing a short survey with the aim to evaluate the dimension of the stress and fatigue of the EM personnel during the pandemics.

The results of this investigation will be available to everyone and proposed to the political stakeholders to explain the situation with objective data and to ask for more attention and recognition.

We want to underline the importance of collecting a big number of data to make this survey more significant and convincing. We warmly invite you to respond and to invite all your colleagues to do the same. The more we are the better data we will have!

https://www.surveymonkey.com/r/7GQGTFX

You could also share the QR-code on your socials #emergencymedicineday

Qr code

Description automatically generated

Thank you in advance for your support.

Kind regards,

EM-Day Taskforce