MSOTKE Közgyűlés 2021

M E G H Í V Ó a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az MSOTKE Alapszabálya értelmében az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet minden év tavaszán összehívunk, hogy döntsön a megelőző év szakmai és gazdasági tevékenységéről készített beszámolókról.

A járványhelyzetre való tekintettel az idei ülést sem tudjuk megtartani, de az Alapszabály és a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint a Közgyűlés ülés tartása nélkül, elektronikus úton is meghozhatja a határozatait.

A beszámolókat közzétettük az MSOTKE oldalán, kérjük, szíveskedjen ott megtekinteni. 

– elnöki beszámoló;
– a Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évről szóló éves beszámolóval kapcsolatban;
– a 2020. évről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés;
– a 2021. évi munkaterv és költségvetés; 
– a 2022. évi egyesületi tagdíj meghatározása;

A határozathozatal on-line történik, a beszámolók alatt (a diasor végén) találja a szavazólapot. Kérjük, hogy legkésőbb 2021. május 23-án éjfélig szíveskedjen leadni szavazatát.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Kérjük, hogy – ha még nem tette volna meg – fizesse be 2021. évi tagdíját az MSOTKE-nak az Takarékbanknál vezetett 18203356-06021511-40010018 sz. bankszámlájára.
A tagdíj összege 2021-ben: 35 éven felüli orvosoknak 4 000 Ft, 35 éven aluli orvosoknak 2 000 Ft, szakdolgozóknak 2 000 Ft.

Budapest, 2021. május 17.

Üdvözlettel

Dr. Bognár Zsolt
elnök

Letölthető dokumentumok