Elhunyt Dr. Pikó Károly

Szomorúan tudatjuk, hogy Társaságunk örökös alapító elnöke,
Dr. Pikó Károly 2018. április 13-án,  hajnalban elhunyt.
Kollégáival és munkatársaival együtt búcsúzik tőle
a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság.

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim!
Mint arról bizonyára már sokan értesültetek, Társaságunk örökös elnöke, a magyar sürgősségi orvostan évtizedek óta meghatározó alakja, Dr. Pikó Károly Főorvos Úr eltávozott közölünk.
Amikor az évek során szakmánk számos nehézséggel szembesült, mindig azt mondta: „Ne aggódjatok, a baba már megszületett, azt visszanyomni nem lehet”. Ő nem csak a megszületésnél bábáskodott, de iskolát is teremtett a „gyereknek”. Az ebből az iskolából kikerülők közül számosan ma már nem csak itthon, de Európa szerte adják tovább az itthon megszerzett tudásukat, szemléletüket. De ebben az iskolában nem csak tudást és szemléletet, de életstílust is el lehetett lesni. Meg lehetett tanulni, hogyan lehet a test energiáját újra és újra feltöltve azt a szellem inspirálására használni. Az utolsó években pedig sajnos azt is elleshettük, hogyan lehet a szellem frissességét és kitartását a test utolsó utáni pillanatig tartó működéséhez kihasználni.
Geoffrey Cartwritght mondta egyszer: „A nagyobb nem mindig több, a kisebb nem mindig kevesebb”. Bár a magyar sürgősségi közösség egy nagy alakjával lettünk kisebbek, de amíg az általa képviselt értékeket képviseljük és adjuk tovább a fiatal nemzedékeknek, addig közösségünk nem csak nagyobb lesz, de többnek is érezhetjük magunkat.
Tisztelt Főorvos Úr, kedves Karcsi bátyám! Ha igaz, hogy csak az hal meg igazán, akit elfelednek, akkor Te örök életre számíthatsz. Nyugodj békében!
Dr. Bognár Zsolt, az MSOTKE elnöke

Kedves Karcsi! Főnök!
Mi, Pikó-tanítványok, szerencsések vagyunk. Mi részesei lehettünk annak a rögös és mégis csodálatos életútnak, amit bejártál.
Mindig csodáltunk, mennyi erőd volt harcolni azért, hogy ebben az országban szeretett szakmánk gyökeret verjen. Nemcsak a mi kórházunkban, hanem az egész országban. Egy ország tisztelte azt az olthatatlan lángot, amely benned lobogott, azt a végsőkig feszített elszántságot, amivel a magyar sürgősségi ellátást szolgáltad. Soha nem csüggedtél, amikor rossz idők jártak ránk. Határtalan erővel robogtál előttünk, tanítottál minket, vezettél bennünket. Tudtuk, hogy ha dühös vagy, a beteg emberekért és értünk aggódsz. Tudtuk, hogy ha jó a kedved, valamit nagyon jól csináltunk.
Mindig csodáltunk, hogy a testet-lelket felmorzsoló nehéz munkánk mellett neked még jutott energiád a másik nagy szenvedélyedre, a sportra is. Volt erőd maratonit futni. Volt erőd a sportolóid orvoslására is.
Sosem felejtetted, honnan indultál, honnan küzdötted fel magad a csúcsra. A mi szárnyainkat is gyakran megnyested, ha már úgy éreztük, hogy fékezés nélkül repülhetünk. Ha elfelejtettük a szakmai alázatot és a szerénységet. Bármibe fogtál, a végsőkig harcoltál, hogy sikerrel járj. És sikerrel jártál.
Amikor már nem mellettünk dolgoztál, akkor is mindig tudtuk, hogy Te mit tennél, gondolnál, mit mondanál. Minden, amit Tőled tanultunk beégett az agyunkba, mindig mellettünk vagy a bajban.
Az értelem, a tudás, az emberség szellemében élted az életed, és ezért nem tűnsz el nyomtalan. Ezért érdemes volt élned, és vállalnod a sorstól a jót és rosszat egyaránt. Ezért lettél Orvos. A mi Mesterünk. Mert annak lenni hivatás, áldozatvállalás a megértés és az értetlenség őrlő kövei között.
Amikor búcsúzunk Tőled, lázas gondolatok feszítik a lelkünket, hogy számot vetve saját életünkkel, próbáljunk meg úgy élni és gyógyítani, hogy méltók legyünk emlékedre.
Dr. Domokos Gabriella, osztályvezető főorvos, SBC

Bénák a szavak, kevesek, üresek … meghalt dr. Pikó Károly a MSOTKE örökös alapító elnöke. A valós tartalma, hogy Karcsi már soha sem lesz velünk meg megváltoztathatatlan, hideg tény.
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk, halálos beteg, de ezt az utat is megharcolta a hosszú távot futók kitartásával. Mikor utoljára beszéltünk, Ő még akkor is munkára, tervekre terelte a szót. Nehéz nem személyesen írnom róla … nem is tudok és nem is akarok.
A hazai sürgősségi ellátás megint elvesztett egy ikont. Többen meg egy Kollegát, egy Barátot, egy Társat. Nekem Karcsiról mindig a Chariots of Fire jutott és jut eszembe Karcsiról, melynek klasszikus gondolata szerint élt, akár Ő is mondhatta volna:
Mérjétek fel magatokat. Ismerjétek meg képességeiteket, és akarjatok naggyá lenni. … Ragadjátok meg a lehetőséget. Élvezzétek. És ne hagyjátok, hogy bármilyen külső erő eltérítsen a célotoktól.
Dr. Berényi Tamás, az MSOTKE előző elnöke

Dr. Varga Csaba 2015-ös laudációja: Megtekintés