Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) munkacsoport

Tisztelt érdeklődők, kedves kollégák, társasági tagok!

A triázs olyan értékelő rendszer, melynek segítségével – heveny egészségkárosodás esetén – meghatározható az ellátás szükséges szintje és időbelisége. A Canadian Triage Acuity Scale (CTAS) a beteg panaszait, a vitális paramétereket és egyéb tényezőket alapul véve egységes szemléletű, jól reprodukálható betegosztályozó rendszert alakított ki, amely biztosítja az azonnali ellátást igénylő betegek késedelem nélküli felismerését.

Az MSTR bevezetésének legfontosabb eseményei:

A Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület vezetőségének döntése alapján a Kanadai Sürgősségi Orvostani Társasággal (CAEP) történt előzetes egyeztetéseket követően, 2013-ban megkezdődött a CTAS rendszerének adaptálási folyamata.

2014 óta folyamatosan zajlik a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer (MSTR) felhasználói tanfolyamainak szervezése az ország minden régiójában. 2018 decemberéig 51 tanfolyamon 984 ápoló, mentőápoló, mentőtiszt és orvos kolléga végezte el sikeresen az MSTR képzést.

Az ENKK 2016. augusztus 17.-én kelt határozatában az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján befogadásra került a Magyar Sürgősségi Triázs tanfolyam. A sikeres vizsgát követően megszerezhető kreditpontok száma 17.

Az MSTR alapjainak oktatása részét képezi a Semmelweis Egyetem által szervezett szakorvosi szinten tartó és szakvizsga előkészítő tanfolyamoknak valamint a Pécsi Tudományegyetem kiterjesztett hatáskörű ápolás mesterképzés sürgősségi orvostani tananyagának is. !

Az egészségügyért felelős államtitkár elfogadta a Szakmai Kollégium irányelv fejlesztési javaslatát és ennek alapján a Magyar Közlöny 205. számában a 2018.12.19.-én megjelent 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 2019. január 1.-től kötelezővé teszi az MSTR alkalmazását.

A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer bevezetésével egy olyan nemzetközi tapasztalatokra és evidenciákra épülő, országosan egységes, megbízható beteg-megítélési és betegirányítási rendszer épül ki, amely megteremti az átlátható, betegbiztonsági és minőségbiztosítási normáknak és kritériumoknak megfelelő működés és adatkezelés lehetőségét is. A szakmai tudományos eredmények feldolgozásán túl az egészségpolitikai stratégia céljait is megbízható adatokkal segítheti és támogathatja. A munkacsoport legfontosabb feladata az egységes magyarországi triázs rendszer kialakítása, fejlesztése elterjesztése, oktatása és népszerűsítése.

A munkacsoport nyitott, ahhoz – érvényes MSOTKE vagy MOT tagság birtokában – bárki csatlakozhat. Szeretettel várjuk a fenti célokért szerepet vállalni kívánó sürgősségi ápolókat, mentőápolókat, mentőtiszteket, diplomásokat, orvosokat és mindazokat, akik e kulcsfontosságú közös ügy érdekében aktívan tenni szeretnének.

Tovább az MSTR (triázs) tanfolyamokhoz

Jelszóval védett anyagok