Törvények, rendeletek

msotke, sze, 2013-12-18 10:57

Az emberi erőforrások minisztere, 2013. december 02-án, megjelenésével hatályba lépő, 73/2013. EMMI számú, „Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról” című rendelete

73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet
 

MSOTKE állásfoglalás a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelettel kapcsolatban
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Kormány …/2013. (...) Korm. rendelete az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
(tervezet)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az emberi erőforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete módosította az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletet

Az 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet
(teljes szöveg)

A sürgősségi betegellátásra vonatkozó minimumfeltételek
(részlet a 1/2012. (V. 31.) EMMI rendeletből)

A sürgősségi betegellátó osztályokra vonatkozó szakdolgozói minimumfeltételek
(részlet a 1/2012. (V. 31.) EMMI rendeletből)

A módosított 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szövege egységes szerkezetben
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról szóló NEFMI rendelet tervezetének véleményezése