Polémia a detoxikálás körül

A „detoxikálás” kérdésköre a hazai ellátási -, jogi- és szakmai szabályozási rendszer egyik legellentmondásosabb területe. Figyelembe véve a sürgősségi egységeknek az ellátás folyamatában betöltött integratív szerepét nem véletlen, hogy egy társadalmi szintű probléma képes a sürgősségi ellátás szintjén eszkalálódni.

A Polémia a detoxikálás körül c. vitaanyagban dr. Berényi Tamás országos szakfelügyelő, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Oxyológia – sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostani Tanács és az MSOTKE elnöke fejti ki nézeteit.

Kapcsolódó anyagok:

Polémia a detoxikálás körül c. vitaanyag, szerző: Dr. Berényi Tamás

Dr. Berényi Tamás 2008 januárjában a Szakmai Kollégiumnak írt szakvéleménye

Várjuk véleményüket, hozzászólásaikat!