Dr. Kanizsai Péter László

tanszékvezető és osztályvezető egyetemi docens

Orvosi tanulmányait Pécsett végezte, 1992-ben diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben dolgozott gyakornokként, majd 1996 és 2003 közt rövidebb megszakításokkal a Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals Trust és a Whiston Hospital alkalmazásában állt. Ezidő alatt szakvizsgázott Magyarországon 1997-ben, majd Nizzában 1998-ban aneszteziológiából és intenzív terápiából. 2003 és 2007 közt a PTE Kórélettani és Gerontológiai Intézetének munkatársa, időközben szakorvosi feladatokat látott el a PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében és a dombóvári Szent Lukács Kórházban. Utóbbi intézmény anesztéziájának és intenzív osztályának, valamint sürgősségi ellátásának megbízott vezetője volt 2007 és 2010 közt. 2010 és 2012 közt a PTE Sürgősségi Orvostani Tanszék és Sürgősségi Betegellátó Osztály tanszékvezető helyettese, majd 2012 és 2018 közt a Semmelweis Egyetemen dolgozott, ott hozták létre a Sürgősségi Betegellátó Osztályt, melynek vezetője volt egyetemi docensi minőségben. 2019 januárja óta a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetője, egyetemi docens. Az EUSEM EBEEM és a Nemzeti Szakvizsga Bizottság vizsgáztatója.

Diplomák, képzések

1992 POTE általános orvos
1997 anesztézia és intenzív terápia szakorvosa
1998 Diplomate of The European Academy of Anaesthesiology
2011 PhD oklevél (PTE ÁOK)
2012 sürgősségi orvostan és oxiológia szakorvosa
2021 Habilitáció (PTE ÁOK)