Békásmegyeri tragédia

Társaságunk nevében a békásmegyeri sajnálatos haláleset ügyében tett nyilatkozatomról, egy megkeresésre adott válaszomról, napjaink hírközlési és média-csatornáiban a mai szakmapolitikai és politikai környezetben torzkép jelenik meg.

Társaságunk, az általunk képviselt szakterület alapelveinek megfelelően is, az alapvető emberi jogokat – így a véleménynyilvánítás szabadságát - tiszteletben tartó a saját szervezeti szabályozásának, valamint a jogállami környezetnek mindenben megfelelő, demokratikus szervezet.

A fenti tények indokolják, hogy Társaságunk minden, de jelen fórumon keresztül a szélesebb körű nyilvánosság minden felelősen gondolkodó, érintett, vagy érdeklődő tagja tisztában lehessen az inkriminált kommunikáció valós tartalmával. Mindezért a HÍR24 interjú felkérését, megkeresését és az erre adott negatív válaszomat – mint a tárgykörben egyetlen publikus - hivatalos reflexiómat mellékelem és nyilvánossá teszem.

Dr. Berényi Tamás
 

Hír24 megkeresés és dr. Berényi Tamás válasza

Tények