European Trauma Course (ETC) munkacsoport

Tisztelt Kolléga, kedves Tagtársunk!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az MSOTKE ETC munkacsoportja – a társszakterületek tudományos társaságainak támogatásával – megteremtette a saját szervezésű, budapesti lokalizációval de nemzetközi részvétellel megrendezendő European Trama Course (ETC) kurzusok feltételeit.

Az első kurzus időpontja: 2023. június 07-09.

Helye: Észak-pesti Centrum Kórház – Honvédkórház Szimulációs Központja

A kurzus résztvevőinek száma maximum 24 fő.

Oktatási nyelv: angol

A regisztrációs díj: 800 € illetve 310.000 Ft, mely tartalmazza a részvételi díjat, az angol nyelvű tankönyvet, sikeres vizsga esetén a tanfolyam európai szintű elismerését, mindhárom napra a kávé / üdítő /ebéd ellátmányt, valamint az első estén rendezendő közös vacsora árát.

Fizetés átutalással az MSOTKE-nak az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-99200488 sz. számlájával. Amennyiben a kurzus díjának átutalásához számlát kér, jelentkezésével egyidőben feltétlenül küldje el a kitöltött és cégszerűen aláírt Költségvállaló nyilatkozatot az info@msotke.hu e-mail címre.

Bízunk abban, hogy a hazai rendezésű tanfolyamok bővítésével egyre több kolléga mélyítheti / frissítheti ismereteit a súlyos sérültek csapatban történő ellátásával kapcsolatban!

Dr. Bognár Zsolt
elnökETC ÁLATLÁNOS INFORMÁCIÓK

A Kurzus időtartama 2,5 nap
A Kurzus összetétele:

 • 2 Előadás
 • 1 Demonstráció
 • 26 hands-on scenario (összességében)
 • 9 Workshop

EUROPEAN TRAUMA COURSE

Az ETC egyfajta továbbfejlődési lehetőség minden súlyos sérült ellátásban résztvevő és abban tapasztalattal bíró kollégának. A célunk, hogy a súlyos sérültek inicális ellátáshoz egy egyszerű, standardizált, könnyen használható szemléletet adjunk át. A kurzus scenario alapú oktatás
formájában zajlik. Az instruktoraink a kurzus folyamán 26, a súlyos sérült ellátás teljes spektrumát felölelő scenario segítségével vezetik végig a hallgatókat az elsajátítandó készségeken.

A kurzus időtartamának 85 %-a alatt, a résztvevők kis létszámú csoportokban dolgoznak, így alakítanak ki ellátói team-eket és ennek a csapatnak a segítségével látnak el, szimulált súlyos sérülteket. A csoportokat a legkülönbözőbb szakterületről érkező kolléganők/kollégák alkotják. A kurzus során mindenki lehetősége van nem csak csapattagként, hanem csapat vezetőként is kipróbálnia magát. A csapaton belüli szerepek scenarioról scenarióra változnak a csoporton belül. Az oktatás szimulációs oktatás formájában történik, ezért a hallgatói élmény javítása érdekében kérjük a résztvevőket, hogy gyakoroljanak („játszanak”) együtt.

Minden résztvevőnek az instruktorok közül saját mentora lesz, aki a fejlődését követi és visszajelzésekkel segíti az előrehaladását.

A kurzus elvégzéséhez minden Workshopon teljes időtartamában a résztvevőnek jelen kell lennie. A résztvevők teljesítményének értékelés formatív (folyamatosan az egész kurzus alatt) és szummatív (Vizsga formájában) formájában történik.

 • Formatív értékelés: Minden résztvevő folyamatos értékelésen esik át a Workshopok alatt az instruktorok által, melynek szempontjai a szakmai/klinikai felkészültség és a csapatmunka, mely során megfigyelésre kerül a csapattagként  (a kiosztott feladatok elvégzése, a többi csapattag támogatása, prokativitás és a kommunikáció) és csapatvezetőként (vezetői viselkedés, feladat elosztás, munkaelosztás, helyzetfelismerés, döntéshozatal, letisztult kommunikáció, a csapattagok segítségének elfogadása) nyújtott teljesítmény és a Feedback körök alatt erről visszajelzést kapnak.
 • Szummatív értékelés: a kurzus utolsó napján egy vizsga scneario során egy súlyos sérül ellátását kell végigvinni, egy csapat irányításával, mindazon technikai és nem-technikai készségek felhasználásával melyet a kurzus alatt gyakorolt. Amennyiben az első scenario során az ellátás hibás, akkor egy újabb lehetőség áll rendelkezésére a résztvevőnek, hogy a megtanult készségekről számot adjon.

Igen fontos, hogy a résztvevő a kurzus megkezdése előtt a kiküldött tankönyvet megismerje, elolvassa, mert a kurzus során a tankönyvben leírtakról nem lesz előadás. A Trauma Kurzus egy haladó szintű kurzus, ezért elvárt, hogy a résztvevők a súlyos sérült ellátás alapleveivel és alaplépéseivel tisztában legyenek és tapasztalattal rendelkezzenek.

A Trauma Kurzus igen komoly hangsúlyt fektet a csapatmunkára és csapat faktorra. Ennek megfelelően a kurzus során ilyen jellegű készségek fejlődésében minden résztvevő jelentős előrelépéseket fog tapasztalni.

A kurzus egyáltalán nem dogmatikus, ezért minden kurzusra úgy tekintünk mint egyfajta továbbfejlődési lehetőség és már előre örülünk ha a résztvevők megosztják velünk és a többi résztvevővel a személyes tapasztalataikat, tudásukat.

OKTATÁSI FORMA

Az ETC a felnőttoktatás alapjaira épít:

 • Tapasztalati tanulás – a kurzus ideje alatt 25-30 gyakorló szcenárió biztosít gyakorlási lehetőséget
 • Szociális konstruktivizmus – alapvetően, már meglévő tudásra és ismeretre építkezünk
 • Szituatív tanulás – a környezet kialakításában a napi munkakörnyezethez igen hasonló körülmények kialakítására törekszünk.
 • Csapatdinamika – a hatékony csapatmunka áll a középpontban

A Kurzus alapvetően gyakorlati szemléletű 80%-ot meghaladó arányban
hands-on elemket tartalmaz

 • 2 Előadás
 • 1 Oktatók általi esetbemutatás (demonstráció)
 • Kidolgozott esetek a scenariók alapjai melyet minimum 2 Instruktor irányít
 • Gyakorlati vizsga

 KURZUSFORMA

Az ETC kurzus 2,5 napos és 24 résztvevőre tervezett

 • 2 Előadás
 • 1 Demonstráció
 • 9 Workshop mely során 26 scenario biztosít gyakorlási lehetőséget

A kurzus első napja a súlyos sérült ellátás egyik alapjára a felismerésre fókuszál és egyszerű lehetőségeket mutat az életet veszélyeztető állapotok elhárítására. Az első nap hangsúlyos elemei a Légúttal összefüggő problémák, a Mellkassérülések és a Shockállapotok.

 • Szerepek a csapaton belül (vezető / tag)
 • Első ellátás (Shocktalanítói ellátás) – Primary survey
 • Pszichomotoros készségek elsajátítása / felelevenítése

A második nap további elmélyülést tesz lehetővé a súlyos sérül ellátásban

 • Szerepek a csapaton belül (vezető/tag)
 • Másodlagos ellátás – Secondary survey
 • Kommunikáció a csapaton belül és a társszakmákkal
Workshopok

A workshopok képezik az ETC magját és mindegyiknek dedikált célterülete van:

 1. Légút
 2. Mellkasi sérülések
 3. Shockállapotok
 4. Koponya- agysérülések
 5. Hasi sérülések
 6. Gerincsérülések
 7. Végtagsérülések
 8. Gyermekkori súlyos sérültek
 9. A súlyos sérültek szállítása

Minden workshopot legalább két instruktor vezet és maximum 4 résztvevő alkotja a csapatot. A scenáriók célja, hogy minél szélesebb spektrumát lefedjék a súlyos sérültek ellátásának, problémáinak. Az ETC pedagógiai alapelvei szerint minden résztvevőnek külön szerepet kell betölteni a scenariok során a csapatban. Egy résztvevő lesz a vezető míg a többiek a csapattagként fognak dolgozni. Az ilyen jellegű csapat az átlagos európai csapatösszetétel tükrözi. A scenariok során a csapaton belüli szerepek folyamatosan cserélődnek, tehát mindenkinek lehetősége van vezetői szerep betöltésére. Az instruktorok a motoros/gyakorlati készségek bemutatására és átadására a módosított 4 lépcsős módszert alkalmazzák. A worksopokban egyszerű eszközöktől kezdve a magas hűségű mankineken át minden gyakorlási lehetőséget biztosító eszközt felvonultatunk. Invazív beavatkozások (mellkasi drén, sebészi légút) gyakorlására biztosítunk lehetőséget. A scenariok során használt képalkotó diagnosztikai képanyagok standardizáltak.

Scenariok

Minden scenario egy rövid briefing-vel kezdődik, mely során a vezető tájékoztatja a csapattagokat az előrejelzett betegről és elosztja a feladatokat. A beteg megérkezését és a betegátadást követően megkezdődik a súlyos sérült ellátása. Pszichomotoros készségek a scenariokba kerülnek beépítésre és a módosított 4 lépcsős módszerrel kerülnek oktatásra. Minden scenario lezárása egy Feedback és egy Debriefing mely során a résztvevők az instruktorok vezetésével átbeszélik a szakmai üzeneteket, elemzik a történéseket és a csapat dinamikát és teljesítményt.

Minden scenarionak egyedi tanulási célja van mind szakmai mind kommunikáció vagy csapatmunka tekintetében, melyek a súlyos sérültek ellátása során gyakran előfordulhatnak. Ebből adódóan amennyiben több probléma merül fel egy scenario során, elvárt, hogy a vezető prioritásokat határozzon meg.

A scenariok az inciális súlyos sérül ellátás teljes folyamatát felölelik, így lehetőséget biztosítanak a viszgálatra, ellátásra,  kommunikációra, eredmények (pl.képalkotó, vérgáz) interpretációjára és betegút tervezésre, külső kommunikációra.