I. Magyar Gyermek Sürgősségi Kongresszus

Időpont: 2016. szeptember 29-30.

Helyszín: Székesfehérvár

A gyermekgyógyászat és a sürgősségi orvostan szubspecialitása, a gyermek sürgősségi ellátás viszonylag fiatal szakterület.  Az alapelveket a Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium 1999-ben fektette le.

Az elmúlt időszakban saját kezdeményezéssel számos helyen alakultak ki gyermek sürgősségi részlegek/osztályok. Elérkezett az idő, hogy az eddig elért eredmények, tapasztalatok szintézisével és a nemzetközi példák felhasználásával egy jól szervezett gyermek sürgősségi ellátó rendszert alakítsunk ki!

Mit értünk el eddig, hogyan tervezzük a jövőt?

Felvetődő és megválaszolandó kérdések közül néhány:

 • hogyan lehet megszüntetni a gyermek alapellátási ügyelet – ahol még működik – és a gyermek sürgősségi centrumok párhuzamosságát,
 • az indokolatlan, de jelenleg még törvényileg biztosított házhoz kimenő ügyeleti ellátást,
 • miért szükséges a tercier szintű centrumokhoz sebészeti, traumatológiai és intenzív háttér,
 • hova szállítsák a mentők a speciális, multidiszciplináris, sürgősségi/intenzív ellátást igénylő betegeket (politrauma, súlyos égés, toxikológiai esetek, stb.),
 • milyen legyen az alacsonyabb ellátási szinteken a felnőtt sürgősségi egységgel való együttműködés?

Rövid időn belül megoldandó a speciális gyermekgyógyászati sürgősségi kórképek, a 24 órás megfigyelő egységek és az ide felvett betegek finanszírozása! Megfelelő finanszírozás nélkül ugyanis a rendszer működésképtelen!

Biztos vagyok benne, hogy az átlátható és józan érvek felsorakoztatásával a döntéshozók meggyőzhetők az ellátási forma gazdaságosságáról, gyermek és családbarát voltáról! A kormány programjában kiemelten szerepel a gyermek sürgősségi ellátás támogatása, amit a napokban deklaráltak regionális centrumok felállításával. Reméljük a közeljövőben az egész rendszer – az alapellátástól, a szállításon keresztül, a kórházi gyermek sürgősségi osztályokig is – hasonló figyelmet fog kapni!

Az MGYT és MSOTKE Elnökének védnökségével rendezendő kongresszuson sok szeretettel várunk minden alapellátásban, szállításban, sürgősségi és intenzív ellátásban dolgozó szakembert, kollégát 2016. 09. 29-30-án, Székesfehérvárra, egy tartalmas eszmecserére!

Dr Simon Gábor
Szervező Bizottság Elnöke

Fő témák:

 1. Speciális gyermek sürgősségi kórképek, 24 órás megfigyelő egység, finanszírozás.
 2. Az alapellátás, szállítás, sürgősségi centrumok együttműködése.
 3. Sürgősségi trauma és sebészeti ellátás gyermekkorban.
 4. Sürgősségi és intenzív ellátás kapcsolata, feladatai, speciális súlyos kórképek ellátása.
 5. Gyermek sürgősségi centrumok Magyarországon.
 6. Gyermek sürgősségi ellátás határainkon túl.
 7. Egyebek.